Van idee tot realisatie

Een greep uit het werk

De communicatie (in- en extern) rond een nieuwe organisatie. De presentatie voor een breed publiek en pers van een politiekgevoelig thema. De mediacampagne van een nieuw centrum voor mensen die te maken krijgen met een ernstige ziekte. Of de samenwerking met andere partijen om wetenschap een gezicht te geven. Hier een greep uit het werk van Cecile Seignette.

Campagnes, pers, evenementen, tekst, partnerships, social media en meer

Overheid

public relations in Utrecht

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Het PBL doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van natuur, milieu en ruimte. Politici en beleidsmakers kunnen die kennis gebruiken bij het nemen van besluiten over beleidsvraagstukken. Cecile Seignette werkt sinds 2009 met regelmaat voor het PBL als interim persvoorlichter en communicatieadviseur. Ze benadert pers, adviseert en begeleidt directie en onderzoekers en organiseert debatten en conferenties. Zoals de Nacht van de Leefomgeving in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. De minister van Infrastructuur en Milieu ontving tijdens dit evenement het eerste exemplaar van een tweejaarlijks rapport. De conclusies uit dit rapport kregen volop aandacht in de media.

Bekijk de Nacht van de Leefomgeving in 6 minuten

public relations in Utrecht

Academische Jaarprijs (AJP)

De Academische jaarprijs was een prijs van 100.000 euro van NWO, KNAW, NRC en VPRO/NTR voor een academisch team dat het beste communicatieplan maakt om wetenschap bij een breed publiek te brengen. Cecile Seignette was als projectcoördinator verantwoordelijk voor het verloop van het proces en was de schakel tussen het bestuur van de stichting en het organisatiebureau. (2011-2014)

Bekijk de finale van de Academische Jaarprijs 2013 in 3 minuten

Cecile Seignette uit Utrecht

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

NWO financiert onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen. Cecile Seignette werkte diverse keren op interim-basis voor NWO. Zij organiseerde grote en kleine evenementen voor in- en externe doelgroepen en coördineerde de partnerships van NWO, zoals de Nationale Wetenschapsquiz en Lowlands University. Ook realiseerde zij een reeks advertenties (concept, tekst, productie), die geplaatst zijn in NRC.

Inspectie Verkeer & Waterstaat (IVW)

IVW, tegenwoordig Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Cecile Seignette werkte in 2002/3 als interimmer voor de inspecties Vervoer en Rail. Was bij Rail verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie van een nieuwe divisie. Begeleidde het veranderingsproces en de introductie van de nieuwe organisatie. 

Woningmarkt

Huurcommissie

De Huurcommissie, de nationale overheidsorganisatie voor het beslechten van conflicten tussen huurder en verhuurder, is aan het vernieuwen. Het bestuur wil ook toewerken naar een nieuwe website die beter aansluit bij de dienstverlening. Cecile Seignette kreeg de opdracht een Programma van Eisen en Plan van Aanpak te schrijven. Ook het intranet was aan vernieuwing toe. Op basis van de plannen die Cecile heeft gemaakt worden nu de eerste stappen op weg naar een nieuwe site gezet.  

Ymere

Cecile Seignette werkt regelmatig op interim-basis voor woningcorporatie Ymere. Zij werkte aan de communicatie met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in Amsterdam-Noord, -Oost en Almere. Samen met andere corporaties en het stadsdeel organiseerde zij een grote woningmarkt in Amsterdam-Oost. Ook was zij betrokken bij de bewonersparticipatie van een sloop- en nieuwbouwproject in Oost.

Cecile Seignette uit Utrecht

Beaumont Communicatie & Management

Via Beaumont Communicatie werkte Cecile Seignette voor woningcorporaties, gemeenten en projectontwikkelaars in het hele land. Zij deed de publiciteit rond 10-jaar Leidsche Rijn en was betrokken bij de bewonersparticipatie van grote sloop- en nieuwbouwtrajecten. Periode: 2005-2010.

Gemeenten

Communicatieadviseur gemeente

Gemeente Amsterdam, Bodegraven, Nieuwegein, Haarlemmerliede

Cecile Seignette werkte als interimmer voor de gemeenten Amsterdam, Bodegraven en Nieuwegein (periode 2001- 2006) en meer recent (2016-2017) voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. In Amsterdam trok zij de communicatie rond de nieuwe inrichting van de Stadhouderskade en de tijdelijke afsluiting van de onderdoorgang bij het Rijksmuseum. In Bodegraven begeleidde zij het bewonersparticipatietraject bij de aanleg van een nieuwe woonwijk. In Nieuwegein had zij te maken met de invoering van betaald parkeren in een deel van de stad. In Haarlemmerliede en Spaarnwoude begeleidde zij, naast allerhande dagelijkse werkzaamheden, de communicatie rond de fusie met buurgemeente Haarlemmermeer. 

Zorg

communicatieadviseur zorg

Cabane, centrum voor leven met kanker

In 2013 opende in Utrecht een nieuw centrum voor mensen die leven met kanker: Cabane. De directie vroeg Cecile Seignette de publiciteit rond het nieuwe centrum te organiseren. Dit resulteerde in een reeks artikelen en interviews in AD/UN en op de regionale radio en tv. De opening was druk bezocht en er was veel pers aanwezig.

communicatieadviseur zorg

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT)

Deze vereniging van manueel therapeuten vroeg Cecile Seignette meer aandacht te genereren in de media voor het belang van manuele therapie. Dit resulteerde in een reeks artikelen in consumentenbladen en kranten. Ook verzorgde zij de publiciteit rond het internationale IFOMT-congres voor manueel therapeuten uit de hele wereld. Dit thema kreeg aandacht in het programma Hart van Nederland van SBS-6, waarbij manueel therapeuten de Euromast abseilden. Onder het motto: hoe kom ik zonder rugklachten de Euromast af?

communicatieadviseur zorg

Diabeteszorg

Via IS Tekst & Productie schrijft Cecile Seignette regelmatig artikelen voor bladen en nieuwssites voor diabetespatiënten. Ook deed zij interviews voor een bedrijfsvideo.

Lees het interview met arts en seksuoloog Coby Reisman in Bloedsuiker

Commercieel

commerciële tekstschrijver

Bike Totaal

Bike Totaal is een van de grootste fietsenketens van Nederland. Cecile Seignette zorgde jarenlang (2006-2010) voor de pr van de producten en diensten in de consumentenmedia. Dat resulteerde in een hele reeks publicaties, in huis-aan-huisbladen, fietsmagazines en andere vrijetijdsmedia. Een nieuwe service, die zadelpijn voorkomt, kreeg zelfs aandacht in de landelijke dagbladen onder het motto: geen pijnlijke billen meer!

commerciële tekstschrijver

Hake Public Relations

Cecile Seignette startte haar carrière in de communicatie bij Hake Public Relations. Een middelgroot pr-bureau waar zij vijf jaar in vaste dienst werkte. Ze had daar grote internationale accounts als Samsonite en Sigma Coatings onder haar hoede.